Synology

Đối tượng thích hợp tham gia sự kiện này

Doanh nghiệp của anh/chị sử dụng giải pháp Synology như thế nào để tiến hành chuyển đổi số? Chia sẻ kinh nghiệm với chúng tôi ngay. Phần thưởng cho câu chuyện nổi bật nhất sẽ là một thiết bị NAS Synology. Anh/chị có thể tham khảo 3 trường hợp thường gặp nhất dưới đây. (Nếu có cách sử dụng khác, anh/chị cũng vui lòng chia sẻ với chúng tôi. )

Làm việc từ xa
Trường hợp A

Làm việc từ xa

Backup dữ liệu
Trường hợp B

Backup dữ liệu

Giải pháp giám sát
Trường hợp C

Giải pháp giám sát

Cách tham gia sự kiện này

Bằng tiếng Việt (ít nhất là 850 từ), và theo hình thức (chọn 1 trong 2):

 1. Tải lên file pdf, txt, pptx hoặc docx
 2. Cung cấp link đến nội dung trên cloud, chẳng hạn như slide hoặc những tài liệu liên quan đến sự triển khai giải pháp của anh/chị. Để đảm bảo quyền và lợi ích của anh/chị, khi tạo link, đừng quên chọn phân quyền "chỉ có thể xem". Các hình thức dưới đây sẽ được chấp nhận:
  • Dropbox
  • Google Drive: Docs, Slides
  • Microsoft Office 365: Word Online, PowerPoint Online

Tiêu chuẩn đánh giá

 1. Trình bày: 40%

  Nội dung nên rõ ràng và có thông tin chi tiết. Xây dựng môi trường IT thường là một việc phức tạp. Thêm hình ảnh, hình trạng mạng, lưu đồ và các sơ đồ khác sẽ giúp anh/chị miêu tả rõ ràng và dễ hiểu.

 2. Tình huống và cách triển khai giải pháp: 30%

  Trong quá khứ doanh nghiệp của anh/chị sử dụng giải pháp gì? Anh/chị gặp phải khó khăn gì? Doanh nghiệp của anh/chị chọn giải pháp gì của Synology để giải quyết vấn đề? Mô tả về môi trường IT, thách thức và các giải pháp được sử dụng phải chính xác và chi tiết.

 3. Insight: 30%

  Anh/chị có cảm nhận gì sau khi thiết lập giải pháp mới? Kết quả là gì? anh/chị có số liệu thống kê gì có thể chia sẻ không? Anh/chị có ý kiến gì muốn đóng góp cho Synology và những người dùng khác không?

Thông tin chi tiết