Are you seeking a reliable yet simple backup solution?

The phrase “Data is the new oil” was coined considering the growing importance of organizational data. However, SMBs often struggle with complicated backup solutions and costly appliance fees.

Join this webinar to learn more about

  • Three common reasons for SMBs causing incomplete backup
  • How Synology offers comprehensive data protection under different scenarios
  • Demos of simple backup settings on Synology backup appliance

Remarks

  1. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ hệ thống.
  2. Chúng tôi sẽ gửi liên kết tham gia webinar đến bạn trước sự kiện một ngày. Vui lòng đăng ký sớm nhất có thể.
  3. Rút thăm may mắn chỉ dành cho người tham dự buổi livestream webinar. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong buổi webinar.
  4. Synology bảo lưu mọi quyền thay đổi nội dung của sự kiện này.
  5. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại vietnam@synology.com