Dziękujemy naszym zaangażowanym użytkownikom, bez których te wydarzenia nie byłyby możliwe