Zapytanie o produkt

Synology Drive umożliwia pracę zdalną

Firmy na całym świecie zostały zmuszone do podjęcia pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy są na to gotowe, czy nie. Kluczem do zapewnienia wydajnej pracy w domu jest sprawny system współpracy i komunikacji.

Wyzwania dla biznesu

Tradycyjne serwery plików nie mają na celu umożliwienia łatwego zdalnego dostępu, a tym bardziej współpracy nad dokumentami, prezentacjami lub arkuszami kalkulacyjnymi. Z drugiej strony rozwiązania chmur publicznych budzą obawy związane z własnością danych i wymagają kosztownych opłat abonamentowych, szczególnie w przypadku firm przechowujących duże ilości danych. Podczas, gdy niektórzy używają kombinacji zarówno tradycyjnych serwerów plików, jak i rozwiązań w chmurze publicznej, brak integracji między nimi powoduje rozproszenie plików i powtarzające się dane, nie wspominając o wysokich kosztach oprogramowania, licencji i dodatkowych cyklicznych opłatach abonamentowych.

Lepsze rozwiązanie konwergentne

Rozwiązania Synology do przechowywania danych zostały zaprojektowane w celu uproszczenia przechowywania plików, łącząc wygodę i łatwość korzystania z usług w chmurze ze ścisłą kontrolą dostępu i zarządzaniem danymi w rozwiązaniach lokalnych. Synology Drive zapewnia kompleksowy dostęp do plików za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, a także zapewnia zaawansowane funkcje przesyłania plików na komputery. Nasze rozwiązania przekształcają cyfrowo firmy, które nadal polegają na starszych rozwiązaniach. Dowiedz się więcej

Klienci

Przeglądarka internetowa

Dostęp, udostępnianie i współpraca
Synology Drive

Agent komputera

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych komputera
Synology Drive Client

Aplikacja mobilna

Wyświetlanie i udostępnianie plików
Synology Drive

Inny serwer Synology NAS

Synchronizacja plików między witrynami
Synology Drive ShareSync

Usprawnij infrastrukturę IT

Łączcie się i współpracujcie

Usuń silosy danych, aby zwiększyć wydajność

  • Synchronizuj ważne pliki bezpośrednio na komputerach za pomocą klienta Synology Drive dla systemów Windows, Mac i Ubuntu. W przypadku klientów z systemem Windows 10 synchronizacja na żądanie pobiera pliki tylko po otwarciu w celu zwiększenia wydajności.
  • Szybko udostępniaj pliki w siecie lokalnej i na zewnętrz za pośrednictwem bezpiecznego łącza udostępniania chronionego hasłem i datą ważności.

Współpracuj z zespołem w czasie rzeczywistym z Synology Office (dokument, arkusz kalkulacyjny i slajdy). Szyfrowanie i wersje historyczne zapewniają prywatność i bezpieczeństwo danych. Dowiedz się więcej

Synology Chat zapewnia bezpieczne, niezawodne i bezpłatne narzędzie do obsługi wiadomości. Dowiedz się więcej

Relacje klientów