Câu hỏi về Sản phẩm

Synology Drive - Cung cấp sức mạnh để làm việc từ xa

Các công ty trên toàn cầu đã buộc phải làm việc từ xa, cho dù họ đã sẵn sàng hay chưa. Chìa khóa để đảm bảo làm việc tại nhà hiệu quả là có sẵn một hệ thống cộng tác và truyền thông hiệu suất cao.

Những thách thức dành cho Doanh nghiệp

Các file server truyền thống không đủ tốt để cho phép truy cập từ xa dễ dàng, việc tương tác và làm việc nhóm trên các tài liệu, bản trình bày hoặc bảng tính cũng kém hơn. Mặt khác, các giải pháp đám mây công cộng làm tăng mối lo ngại về quyền sở hữu dữ liệu và đòi hỏi phí duy trì tốn kém, đặc biệt là đối với các công ty lưu trữ lượng dữ liệu lớn. Mặc dù một số công ty sử dụng kết hợp cả máy chủ tập tin truyền thống và giải pháp đám mây công cộng, việc thiếu tích hợp giữa chúng dẫn đến việc các tập tin bị phân tán và dữ liệu lặp đi lặp lại, chưa kể chi phí cao của phần mềm, Client Access Licenses (CAL) và phí duy trì theo thời gian.

Một Giải pháp Hội tụ Tốt hơn

Các giải pháp lưu trữ của Synology được thiết kế để đơn giản hóa việc lưu trữ tập tin bằng cách kết hợp sự thuận tiện và dễ sử dụng của các dịch vụ đám mây với sự quản trị dữ liệu và kiểm soát truy cập chặt chẽ của các giải pháp tại chỗ. Synology Drive cung cấp quyền truy cập tập tin toàn diện chỉ bằng trình duyệt web hoặc ứng dụng di động, đồng thời cung cấp chức năng truyền phát tập tin nâng cao cho máy tính. Giải pháp của chúng tôi chuyển đổi các doanh nghiệp vẫn còn dựa vào giải pháp cũ sang giải pháp số. Tìm hiểu thêm

Clients

Trình duyệt web

Truy cập, chia sẻ và phối hợp
Synology Drive

Phần mềm cài trên máy tính

Đồng bộ hóa và sao lưu dữ liệu máy tính
Synology Drive Client

Ứng dụng di động

Xem và chia sẻ tập tin
Synology Drive

Thiết bị NAS Synology khác

Đồng bộ tập tin chéo giữ các site (Cross-site file syncing)
Synology Drive ShareSync

Sắp xếp hợp lý Cơ sở hạ tầng CNTT

Lập Nhóm và Chia sẻ

Loại bỏ các silo dữ liệu để tăng năng suất

  • Đồng bộ hóa các tập tin quan trọng trực tiếp lên máy tính bằng chương trình Synology Drive cho Windows, Mac và Ubuntu. Trên các chương trình cho Windows 10, đồng bộ hóa theo yêu cầu chỉ tải xuống các tập tin khi được mở để tăng thêm hiệu quả.
  • Chia sẻ tập tin nội bộ và bên ngoài nhanh chóng thông qua liên kết chia sẻ an toàn với mật khẩu và bảo vệ bằng ngày hết hạn.

Làm việc nhóm và tương tác với đồng nghiệp theo thời gian thực với Synology Office (Tài liệu, Bảng tính và Trang trình bày). Các phiên bản lịch và mã hóa sử đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Tìm hiểu thêm

Synology Chat cung cấp một công cụ nhắn tin tức thời an toàn, bảo mật và miễn phí. Tìm hiểu thêm

Câu chuyện của Khách hàng